چت رومclose
میزان درآمد جهانی Pokemon Go از ۴۴۰ میلیون دلار گذشت